Universitatea de Stat din Tiraspol

Facultatea Fizică, Matematică şi Tehnologii Informaţionale, Decan: Korolevski B.

Specialitatea Informatică

Plan studii: Anul 1II.

    Sem. 5

Cod

Denumirea disciplinei

Total ore

Numărul de ore pe săptămīnă

Forma de evalua-re

Nr. credite

 

Contact direct

Lucru individual

 

P

S

L

 

S05.O.034

Baze de date

75

45

2

1

3

E

4

 

F05.O.035

Metode numerice

75

105

3

-

2

E

6

 

S05.O.036

Programare 4

75

75

2

1

2

E

5

 

S05.A.037

S05.A.038

 

Asembler 1

Programarea logică 1

60

90

2

-

2

E

5

S05.A.039

S05.A.040

 

Asembler

Programarea logică

60

90

2

-

2

E

5

S05.A.041

S05.A.042

 

Grafica asistată de calculator

Proiectarea şi analiza algoritmilor

60

90

2

-

2

E

5

 

TOTAL

 405

 495

 

 

 

 

 30

 

 

   Sem. 6

Cod

Denumirea disciplinei

Total ore

Numărul de ore pe săptămīnă

Forma de evalua-re

Nr. credite

 

Contact direct

Lucru individual

 

P

S

L

 

S06.A.043

S06.A.044

 

Limbaje formale

Intelegenţa artificială

54

96

2

-

4

E

5

 

S06.A.045

S06.A.046

 

Soft-uri matematice

Soft-uri (medii) de proiectare

54

96

2

-

4

E

5

 

S06.A.047

S06.A.048

 

Metode avansate de programare

Reţele de calculatoare

54

66

2

-

4

E

4

 

S06.A.049

S06.A.050

S06.A.051

 

Structuri algebrice pe calculator
Reţele Petri

Procese stocastice

54

66

2

-

4

E

4

 

 

Practica de licenţă

0

150

 

 

 

E

5

S06.O052

Etica profesională

27

33

2

1

 

E

2

 

 

Examen de licenţă

30

120

2

 

 

E

5

TOTAL

273

627

 

 

 

 

30

 

 

<<< bologna.md <<<