Universitatea de Stat din Tiraspol

Facultatea Fizică, Matematică şi Tehnologii Informaţionale, Decan: Korolevski B.

Specialitatea Informatică

Plan studii: Anul II.

    Sem 3.

Cod

Denumirea disciplinei

Total ore

Numărul de ore pe săptămīnă

Forma de evalua-re

Nr. credite

 

Contact direct

Lucru individual

 

P

S

L

 

F03.O.015

Programare 2

75

75

2

1

2

E

5

 

S03.O.016

Teoria probabil.

75

75

3

2

-

E

5

 

S03.O.017

Tehnici de programare

75

75

3

-

2

E

5

 

F03.O.018

Analiza matem. 3

60

60

2

2

-

E

4

 

U03.O.019

Integrarea economică europeană

30

30

1

1

-

E

2

U03.O.020 U03.O.021

Civilizaţia europeană
Structuri politice in statele europene

30

60

1

1

-

E

3

 

U03.O.022 U03.O.023

U03.O.024

 

Ştiinţe filosofice
Istoria filosofiei

Probleme filosofice ale domeniului de formare profesională

75

105

3

2

-

E

6

TOTAL

420

480

 

 

 

 

  30

 

    Sem 4.

Cod

Denumirea disciplinei

Total ore

Numărul de ore pe săptămīnă

Forma de evalua-re

Nr. credite

 

Contact direct

Lucru individual

 

P

S

L

 

F04.O.025

Programare 3

75

75

2

1

2

E

5

 

S04.O.026

Tehnologii Web

60

60

2

-

2

E

4

 

S04.O.027

Algoritmica grafurilor

60

60

2

-

2

E

4

 

F04.O.028

Psihologia comunicării

30

30

1

1

-

E

2

U04.O.029

U04.O.030

U04.O.031

 

Sociologie

Culturologie

Ştiinţe economice şi politice

60

90

2

2

-

E

5

U04.O.032

U04.O.033

 

Electromagnetism

Circuite logice

60

60

2

1

1

E

4

 

 

Practica tehnologică

 

180

 

 

 

E

6

 

TOTAL

345

555

 

 

 

 

  30

 

 

<<< bologna.md <<<